Privacyverklaring

De verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonlijke Gegevens zoals wordt beschreven in deze Privacyverklaring is:

Bezoek aan website

Wij verwerken bij bezoeken aan deze website alleen Persoonlijke Gegevens in het kader van beveiliging, statistieken en het uitvoeren van analyses. Deze informatie wordt via het IP-adres van de Bezoeker verzameld en tijdelijk bewaard. Deze gegevens worden nooit zonder Jouw toestemming gebruikt voor externe doeleinden. Wij leven strikt de bepalingen na uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die geldt sinds 25 mei 2018.

Interpretatie en Definities

Voor het begrip van deze verklaring lichten wij een aantal interpretaties en definities toe.

Interpretatie

Woorden waarvan de eerste letter met een hoofdletter is geschreven, los van waar dit vanwege de spelling noodzakelijk is, hebben een betekenis volgens de onderstaande Definites. Deze definities hebben in enkelvoud en meervoud dezelfde betekenis.

Definities

In deze Privacyverklaring zijn de volgende definities van toepassing:

Account – Het unieke Account waarmee de Bezoeker is geregistreerd bij deze site, om onze Dienst of delen daarvan te kunnen gebruiken.

Apparaat – Elk apparaat dat toegang geeft tot onze Dienst zoals een computer, mobiele telefoon of tablet.

In deze verklaring wordt hiernaar verwijzen als “het Bedrijf”, “Wij”, “We”, Ons” of “Onze”.
In het kader van de GDPR, is het Bedrijf de ‘Data Controller’.

Bezoeker/Gebruiker – Verwijst naar de al dan niet via een Account geregistreerde Bezoeker van de Website of Gebruiker van de Dienst, of iemand die dit namens deze Bezoeker doet. Hier wordt naar verwijzen als “de Bezoeker”, “de Gebruiker”, “Jij”, “Je” of “Jouw”.
In het kader van de GDPR, is de Bezoeker of Gebruiker het ‘Data Subject’.

Cookies – Kleine bestanden die door een website op Jouw Apparaat worden opgeslagen, zoals details van Jouw browsegeschiedenis.

Data Controller – In het kader van de GDPR (General Data Protection Regulation) is het Bedrijf de Data Controller. Hiermee wordt verwezen naar het Bedrijf als rechtspersoon, die individueel of samen met anderen de doelen en methodes bepaalt voor het verwerken van Persoonsgegevens.

Dienst – Verwijst naar de Website of andere Diensten die het Bedrijf verleent.

Dienstverlener – Elke persoon of organisatie die namens het bedrijf data verwerkt. Hiermee kan worden verwezen naar werknemers die door het Bedrijf worden ingehuurd, of naar externe bedrijven die helpen de Dienst te faciliteren of om te analyseren hoe de Dienst wordt gebruikt.
In het kader van de GDPR, worden Dienstverleners gezien als ‘Data Processors’.

Gebruikersgegevens – Verwijst naar gegevens en data die automatisch worden verzameld. Dit kan zijn door het gebruik van de Dienst, of door automatische processen vanuit de Dienst, zoals bijvoorbeeld het meten hoe lang een pagina wordt bezocht.

Land – In dit geval wordt hiermee verwezen naar Oostenrijk.

Persoonlijke Gegevens – Informatie die is verbonden aan een individu dat is te identificeren, of geïdentificeerd is. In relatie tot GDPR, betekent Persoonlijke Gegevens alle informatie die met Jou te maken heeft. Hieronder valt bijvoorbeeld een naam, ID-nummer of locatiegegevens. Ook informatie die te maken heeft met de fysieke, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit valt hieronder.

Website – Verwijst naar .

Verzamelen en gebruiken van Jouw Persoonlijke Gegevens

Hieronder volgt een overzicht van de soorten gegevens die worden verzameld.

Persoonlijke Gegevens

Voor het gebruik van Onze Dienst, vragen Wij Jou mogelijk om Ons te voorzien van bepaalde gegevens waarmee we Jou als persoon kunnen identificeren of benaderen. Onder deze Persoonlijke Gegevens kan onder meer vallen het e-mailadres, eerste en laatste naam en geboortedatum.

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden tijdens het gebruik van de Dienst automatisch verzameld. Onder Gebruiksgegevens kan informatie vallen zoals het IP-adres van Jouw Apparaat, het type browser en de versie, wanneer je de Website bezoekt, voor hoe lang en welke pagina’s, unieke identificatoren van het Apparaat en andere diagnostische data.

Als je de Website via een mobiel apparaat bezoekt, dan verzamelen We mogelijk automatisch bepaalde informatie zoals het type Apparaat dat is gebruikt, het unieke ID van het Apparaat, het IP-adres van het Apparaat, het gebruikte operating-systeem, het gebruikte type internetbrowser, unieke apparaat-identificatoren en diagnostische data.

Mogelijk verzamelen We ook informatie die Jouw browser automatisch verzend wanneer je de Service bezoekt of gebruikt via een mobiel apparaat.

Traceringstechnologieën en Cookies

Wij gebruiken Cookies en soortgelijke Traceringstechnologieën om de activiteit op onze Dienst te meten en bepaalde informatie op te slaan. Traceringstechnologieën die worden gebruikt zijn bakens, tags en scripts om informatie te traceren en verzamelen en onze Dienst te anlyseren en verbeteren. De technologieën die wij mogelijk gebruiken zijn:

  • Cookies of Browsercookies – Een Cookie is een klein bestand dat op Jouw Apparaat wordt geplaatst. Jij kunt in de browser aangeven dat alle Cookies moeten worden geweigerd, of dat je een melding wilt ontvangen wanneer een Cookie wordt verzonden. Echter, als Jij Cookies niet accepteert, kun Je mogelijk bepaalde onderdelen van onze Dienst niet gebruiken. Als Jij in Jouw browser niet hebt aangegeven dat Cookies moeten worden geweigerd, mag Onze Dienst Cookies gebruiken.

  • Flash Cookies – Bepaalde onderdelen van onze Dienst kunnen mogelijk lokaal opgeslagen objecten of Flash Cookies gebruiken om informatie op te slaan over Jouw verkeuren of Jouw activiteit op Onze Dienst. Flash Cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die voor Browsercookies. Voor meer informatie over hoe Flash Cookies kunnen worden verwijderd verwijzen we je naar dit artikel van Adobe.

  • Webbakens – Bepaalde onderdelen van onze Dienst en e-mails bevatten mogelijk kleine elektronische bestanden die Webbakens worden genoemd, ook wel bekend als web beacons, clear gifs, pixeltags en web bugs. Deze stellen het Bedrijf in staat om bijvoorbeeld te meten welke Gebruikers een pagina hebben bezocht of een e-mail hebben geopend. Ook kunnen Webbakens worden gebruikt voor het verzamelen van andere website-statistieken, zoals het meten van populaire Website-onderdelen. Tevens kan er bijvoorbeeld de systeem- en serverintegriteit mee worden gemeten.

Cookies kunnen ‘Permanent’ of ‘Sessiecookies’ zijn. Permanente Cookies blijven achter op het (mobiele) Apparaat wanneer Jij offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra de internetbrowser wordt gesloten.

We gebruiken zowel Sessiecookies als Permante Cookies, voor de volgende doeleinden:

Noodzakelijke / Essentiële Cookies

Deze essentiële Sessiecookies worden door Ons gebruikt met als doel Jou Diensten te verlenen via de Website en om Jou in staat te stellen bepaalde onderdelen van de Website te gebruiken. Hiermee kunnen we Gebruikers identificeren en frauduleus gebruik van Accounts voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen we onze Dienst voor jou niet verlenen. We gebruiken deze Cookies alleen om die Dienst te kunnen verlenen.

Cookiebeleid / Melding Cookies accepteren

Dit zijn Permanente Cookies die worden gebruikt om te bepalen of Gebruikers Cookies op de Website hebben geaccepteerd. Hiermee kunnen we voorkomen dat Je bij ieder bezoek opnieuw je Cookiesvoorkeuren moet aangeven.

Functionaliteitscookies

Met dit type Permantente Cookies kunnen we Jouw keuzes opslaan voor het gebruik van de Website, zoals het onthouden van je logingegevens of de gekozen taal. Het doel van deze Cookies is om een meer persoonlijke ervaring te kunnen bieden, en te voorkomen dat Je bij ieder bezoek aan de Website opnieuw je voorkeuren moet aangeven/

Tracerings- en Prestatiecookies

Deze Permanente Cookies worden gebruikt door externe partijen, met als doel informatie te verzamelen over websitebezoek en hoe Gebruikers de Website gebruiken. De informatie die via deze Cookies wordt verzameld kan Jou mogelijk direct of indirect identificeren als unieke bezoeker. Dit is omdat de verzamelde informatie normaal gesproken wordt gekoppeld aan de identificator van het Apparaat waarmee je de Website bezoekt. Deze Cookies gebruiken Wij mogelijk ook om nieuwe pagina’s, onderdelen of functionaliteiten van de Website te testen, zodat we kunnen zien hoe Gebruikers daarop reageren.

Voor meer informatie over de Cookies de wij gebruiken en de keuzes die Jij als Gebruiker hebt, verwijzen we je naar ons Cookiebeleid.

Gebruik van Jouw Persoonlijke Gegevens

Het Bedrijf gebruikt mogelijk Persoonlijke Gegevens voor de volgende doeleinden:

Het aanbieden, onderhouden en monitoren van onze Dienst.

Om contact met Jou op te nemen per e-mail of andere digitale communicatiemiddelen, zoals push notificaties in mobiele applicaties. Wij kunnen berichten sturen wanneer dit nodig is over zaken als updates, functionaliteit, producten, diensten en veiligheid.

Om Jou te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen of algemene informatie over goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden, tenzij Jij bent afgemeld voor communicatie over deze onderwerpen.

Om jouw verzoeken aan ons te verwerken.

Voor andere doeleinden. We kunnen Jouw Gegevens gebruiken voor analyse van data en gebruikerstrends, het meten van de effectiviteit van onze promoties en om onze Dienst, producten, Diensten, marketing en Jouw ervaring te verbeteren.
Ons bedrijf analyseert Jouw gedrag op de Website met als doel de Website te verbeteren. Ook kunnen we zo het aanbod van producten en diensten afstemmen op Jouw persoonlijke voorkeuren.

Bewaren van Jouw Persoonlijke Gegevens

Het Bedrijf bewaart Jouw Persoonlijke Gegevens alleen voor zolang dit nodig is om de doeleinden te bewerkstelligen die in deze Privacyverklaring staan benoemd. Wij bewaren en gebruiken Jouw Persoonlijke Gegevens voor zover dit nodig is om aan Onze juridische verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld als we volgens wetten die van toepassing zijn Jouw gegevens moeten bewaren, om eventuele disputen op te lossen en om Onze juridische overeenkomsten en Ons juridisch beleid toe te passen.

Het Bedrijf slaat Persoonlijke Gegevens ook op voor interne analyse-doeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans voor een kortere periode bewaard, tenzij deze data wordt gebruikt om Onze veiligheid of functionaliteit te verbeteren, of als We juridisch verplicht zijn deze data langer te bewaren.

Wij doen alles wat redelijkerwijs van Ons verwacht mag worden om ervoor te zorgen dat Jouw Gegevens zorvuldig worden behandeld en in overeenstemming met deze Privacyverklaring, en dat er geen overdracht plaatsvindt van Jouw Persoonlijke Gegevens naar organisaties en landen, tenzij er adequate controle plaatsvindt om de veiligheid van de data en andere persoonlijke informatie te waarborgen.

Gedetailleerde informatie over het verwerken van Jouw Persoonlijke Gegevens

De dienstverleners die wij gebruiken hebben mogelijk toegang tot Jouw Persoonlijke Gegevens. Deze externe partijen verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en verzenden informatie over Jouw gebruik van Onze Dienst en volgen daarbij hun eigen Privacybeleid.

Analyse

Wij maken mogelijk gebruik van externe dienstverleners om Onze Dienst en het gebruik ervan te analyseren en monitoren.

Google Analytics
Google Analytics is een dienst van Google die het verkeer op websites bijhoudt en daarover rapporteert. Google gebruikt voor dit doeleinde ook gegevens van Onze Website. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google gebruikt deze data mogelijk om advertenties op haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en personaliseren.

Het is mogelijk om Je af te melden voor het delen van informatie over Jouw activiteiten bij Onze Dienst met Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. Deze add-on voorkomt dat Google Analytics’ JavaScript informatie deelt met Google Analytics over bezoekgegevens.

Bezoek voor meer informatie het Privacybeleid van Google.

GDPR Privacy

Juridische gronden voor het verwerken van Persoonlijke Gegevens onder de GDPR

Wij mogen Persoonlijke Gegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

Toestemming – Jij hebt toegestemd met het verwerken van Persoonlijke Gegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

Nakomen van een overeenkomst – Voor het naleven van overeenkomsten met Jou, of verplichtingen hieraan voorafgaand.

Juridische verplichtingen – Om te kunnen voldoen aan juridische verplichtingen die op het Bedrijf van toepassing zijn.

Levensbelang – Om jouw levensbelang of dat van enige andere persoon te kunnen beschermen.

Algemeen belang – Taken die noodzakelijk zijn voor het publieke belang.

Legitieme belangen – Zodat het Bedrijf legitieme belangen die het nastreeft kan dienen.

Het Bedrijf is altijd bereid om uitleg te verschaffen over de specifieke grond waarvan Persoonlijke Gegevens worden verwerkt, en of dit om wettelijke reden is, of een vereiste om een overeenkomt aan te gaan.

Jouw rechten op grond van de GDPR

Het Bedrijf streeft ernaar de vertrouwelijkheid van Jouw Persoonlijke Gegevens te respecteren, en om te garanderen dat Jij een beroep kunt doen op Jouw rechten.

Op grond van deze Privacyverklaring, en bij wet indien Jij een EU-ingezetene bent, heb Je de onderstaande rechten:

Toegang vragen tot Jouw Persoonlijke Gegevens. – Het recht op toegang tot de informatie die het Bedrijf over Jou heeft, en om deze bij te werken of te verwijderen. Deze rechten kun Je direct regelen onder instellingen in Jouw Account. Als dit niet het geval is, dan kun Je hierover contact met Ons opnemen zodat Wij kunnen helpen. Wij kunnen Jou dan ook een kopie sturen van de Persoonlijke Gegevens die Wij van Jou hebben.

Verzoek tot correctie van Persoonlijke Gegevens die Wij over Jou hebben. – Je hebt het recht om alle incomplete of niet kloppende informatie die We over Jou hebben te corrigeren.

Protesteren tegen het verwerken van Jouw Persoonlijke Gegevens. – Dit is van toepassing als wij Persoonlijke Gegevens verwerken op grond van Legitieme belangen, maar hier in Jouw specifieke situatie een bezwaar tegen bestaat. Je kunt ook een protest indienen als we Jouw Persoonlijke Gegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden.

Verzoek tot wissen van Jouw Persoonlijke Gegevens. – Je mag dit aan ons vragen wanneer er voor ons geen goede reden is om Jouw Persoonlijke Gegevens nog langer te verwerken.

Verzoek tot overdragen van Jouw Persoonlijke Gegevens. – In dit geval voorzien we Jou of een externe partij die Jij hebt gekozen van Jouw Persoonlijke Gegevens in een gangbaar, gestructureerd en goed leesbaar format. Dit recht is alleen van toepassing in de volgende gevallen: als het gaat om geautomatiseerde informatie waarvoor Wij van Jou toestemming hebben gekregen om deze te gebruiken, of als Wij de informatie hebben gebruikt om een overeenkomst met Jou aan te gaan.

Jouw toestemming intrekken. – Jij hebt het recht om Jouw toestemming voor het gebruik van Jouw Persoonlijke Gegevens in te trekken. Als Je dit doet, kunnen Wij Jou mogelijk geen toegang meer verlenen tot bepaalde functionaliteiten van onze Dienst.

Uitvoeren van Jouw GDPR-rechten voor Persoonlijke Gegevensbescherming

Jij mag Jouw rechten van toegang, rectificatie, intrekken of protesteren uitvoeren door met Ons contact op te nemen. Wees Je ervan bewust dat Wij mogelijk eerst Jouw identiteit willen verifiëren voordat We aan zulke verzoeken voldoen. Als Jij een verzoekt indient, doen Wij ons best om zo snel mogelijk te reageren.
Je hebt het recht om te klagen bij een databeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van Jouw Persoonlijke Gegevens door Ons. Als Je een EU-ingezetene bent, kun Je voor meer informatie contact opnemen met een lokale autoriteit.

Privacy van kinderen

Onze Dienst bedient niemand jonger dan 18 jaar. Wij verzamelen niet doelbewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 18 jaar. Als Jij een ouder of voogd bent en weet of vermoedt dat Jouw kind Ons heeft voorzien van Persoonlijke Gegevens, neem dan alstublieft contact met Ons op. Als Wij ontdekken dat We Persoonlijke Gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 18 jaar zonder verificatie of toestemming van de ouder, ondernemen Wij stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.
Als Wij toestemming op juridische basis nodig hebben voor het verwerken van Jouw informatie en Jouw land vereist toestemming van een ouder, hebben Wij mogelijk de toestemming van Jouw ouders nodig voordat Wij die informatie verzamelen en gebruiken.

Veranderingen aan deze Privacyverklaring

Wij werken deze Privacyverklaring mogelijk van tijd tot tijd bij. Wij zullen dit aan Jou laten weten via de ‘Voor het laatst bijgewerkt’-datum onderaan deze Privacyverklaring. Wij adviseren Jou om deze Privacyverklaring regelmatig door te lezen om te zien of er iets is veranderd. Veranderingen aan deze Privacyverklaring worden van kracht zodra ze op deze pagina zijn gepubliceerd.

Contact opnemen

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen per e-mail via .

Scroll naar top